Chương trình quốc gia về CNTT giai đoạn 2011-2015

(14/07/2015)
Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
 
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
808.2 KB

Tin khác