Danh mục TCKT về ứng dụng CNTT trong cơ quan NN

(15/07/2015)
Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
 
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
236 KB

Tin khác