Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(20/11/2015)
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2016 – 2020
 Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.


File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
176 KB

Tin khác