Bảo mật - mối đe dọa trong tương lai của y học hướng cá nhân

(31/03/2017)
Y học hướng cá nhân đang làm thay đổi bộ mặt của chăm sóc sức khỏe nhưng các vấn đề bảo mật có thể là thử thách đáng kể.
Sự phát triển nhanh chóng trong việc thu thập và phân tích lượng dữ liệu chăm sóc sức khỏe khổng lồ dựa trên ý tưởng rằng các nhà nghiên cứu y khoa có thể xác định các mô hình có lợi.

Các nhà nghiên cứu thường được phép sử dụng dữ liệu ẩn danh nhưng thuật ngữ “dữ liệu ẩn danh” thường không được mô tả nhất quán. Điều đó mở ra khả năng dữ liệu ẩn danh có thể thực sự liên quan việc sao lưu tới nguồn của nó, một quá trình được gọi là “tái nhận dạng”

Mặc dù dấu vân tay từ lâu đã được cho là hữu ích trong việc nhận dạng, được bảo vệ theo những quy tắc bảo mật của HIPAA (đạo luật bảo vệ những dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân và các dữ kiện của bệnh nhân bị người khác xem mà được sự đồng ý của bệnh nhân) như là một “định danh sinh trắc học”, bộ gien của bạn lại không được bảo vệ như vậy.

Với hệ thống hồ sơ y tế điện tử liên kết với nhau ngày càng nhiều và khả năng dữ liệu về bộ gen dường như đang ngày càng được đưa vào dữ liệu y tế thu thập từ bệnh nhân, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự cần thiết phải giám sát an ninh tốt hơn đối với các nguy cơ về bảo mật.

Hơn nữa, họ cũng lưu ý rằng hầu hết bệnh nhân không biết rằng hồ sơ y tế của họ được dùng vào mục đích nghiên cứu và do vậy không nhận thức được sự riêng tư của họ có nguy cơ bị đe dọa. Điều đó có nghĩa là các nhà nghiên cứu cũng phải chịu áp lực để theo đuổi những công nghệ và thực hành bảo mật tốt hơn.

Hà Hiền

Theo Fiercehealthcare


Tin khác