Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin và truyền thông

(18/04/2017)
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Dự thảo quy định đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân công tác trong ngành thông tin và truyền thông; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung thuộc bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Theo dự thảo, bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông là những tin, tài liệu về vụ việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói, hồ sơ và các nội dung liên quan khác được quy định tại danh mục bí mật nhà nước hiện hành của ngành; tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác mà các cơ quan, tổ chức trong ngành thông tin và truyền thông đang quản lý, sử dụng, lưu giữ trong quá trình phối hợp công tác.

Những hành vi bị cấm

Thu thập, cung cấp, sao chụp, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Trao đổi, cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Soạn thảo, lưu giữ, trao đổi tin, tài liệu mật trên máy tính có kết nối với mạng internet; sử dụng phương tiện, thiết bị có tính năng lưu giữ, sao chụp thông tin, tài liệu mật kết nối với máy tính có nối mạng internet.

Sử dụng điện thoại di động, micro vô tuyến, các thiết bị có tính năng ghi âm, thu phát tín hiệu trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; ghi chép, ghi âm, ghi hình khi chưa được người chủ trì cuộc họp cho phép.

Sử dụng các vật phẩm, thiết bị, thiết bị điện tử do tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng, tài trợ để lưu trữ thông tin, tài liệu bí mật nhà nước.

Trao đổi thông tin có nội dung bí mật nhà nước qua máy bộ đàm, điện thoại di động, điện thoại kéo dài, máy fax và các phương tiện liên lạc khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt/cho phép.

Lạm dụng bảo vệ bí mật nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Yêu cầu và trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước

Theo dự thảo những người được giao nhiệm vụ tiếp xúc với bí mật nhà nước dưới mọi hình thức phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; cá nhân xử lý tài liệu, vật mang bí mật nhà nước được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý tài liệu mật, quản lý các dấu mật và đóng dấu độ mật, dấu thu hồi vào văn bản theo sự chỉ đạo của người có thẩm quyền.

Mọi nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông chuyển nhận bằng các phương tiện thông tin vô tuyến, điện báo, fax đều phải mã hóa theo quy định của Luật cơ yếu. Không trao đổi nội dung tài liệu mật qua micro vô tuyến, máy bộ đàm, điện thoại di động, điện thoại cố định, điện thoại kéo dài, máy fax.

Cá nhân được cử làm công tác bảo mật phải làm bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước để lưu hồ sơ nhân sự của cơ quan, đơn vị.

Cá nhân được tiếp xúc (nghe phổ biến, nghiên cứu, sử dụng) tin tức, tài liệu độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng cách lập danh sách ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị, những nội dung bí mật được tiếp xúc, ký tên. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được ủy quyền chịu trách nhiệm lập danh sách này, cùng ký tên và nộp lưu tại bộ phận bảo mật của cơ quan, đơn vị chủ quản.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng, kể từ 12/4.

Phú Khang (Tổng hợp)


Tin khác