Nền tảng máy học dựa trên đám mây dành cho các ứng dụng y tế

(21/04/2017)
Nền tảng Cerebrum của Medable tạo ra những hiểu biết để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.
Medable công bố sự ra mắt của Cerebrum, một công cụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây dành cho các ứng dụng chăm sóc sức khoẻ bao gồm các ứng dụng HealthKit, ResearchKit và CareKit tương thích.

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thấy một số nhà phát triển tập trung vào chăm sóc sức khoẻ cung cấp sự phát triển ứng dụng sức khỏe tuân theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và khả năng chuyển đổi bảo hiểm sức khỏe (HIPAA) cũng như quản lý và phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng đám mây. Chúng tôi đã bảo hiểm cho một số công việc của Medable bằng ứng dụng ResearchKit tập trung vào bệnh nhân cần thiết bị hỗ trợ tâm thất trái cũng như một phòng khám ảo. Họ cũng vừa tung ra Axon, một nền tảng để phát triển ứng dụng ResearchKit.

Vì các ứng dụng y tế ngày càng thu thập nhiều loại và khối lượng dữ liệu cá nhân, một thách thức cốt lõi là làm thế nào để phân tích dữ liệu đó và tạo ra những hiểu biết để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Đó là nền tảng Cerebrum của Medable nhằm mục đích giúp thực hiện công việc đó.

Theo Medable thì Cerebrum là công cụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây dành cho các ứng dụng chăm sóc sức khoẻ giúp phân tích dữ liệu bệnh nhân để cố gắng cải thiện dự đoán các vấn đề sức khoẻ để chúng tôi có thể can thiệp sớm hơn.

Cerebrum cung cấp máy học thông qua hệ sinh thái của dữ liệu nghiên cứu lâm sàng, bao gồm các dụng cụ lâm sàng tiêu chuẩn và bệnh nhân báo cáo các dữ liệu kết quả, siêu dữ liệu từ các thiết bị di động, các thiết bị kết nối, dữ liệu hệ gen ... Cerebrum có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ thông qua việc phân loại và khai thác văn bản, phân tích cảm xúc/hành vi, gắn thẻ và các tính năng đặc biệt khác về sức khoẻ.

Cerebrum hiện đang được thí điểm bởi một số cơ sở chăm sóc sức khoẻ mà Medable hoạt động. Sẽ rất thú vị khi xem xét liệu nền tảng này có giúp dịch các dữ liệu được tạo ra bởi một số quần tập kỹ thuật số lớn, cho dù thông qua ResearchKit hoặc các nghiên cứu độc lập như Health eHeart thành các mô hình học tập có thể được áp dụng bên ngoài các nghiên cứu đó.

Hoa Hồng
Theo imedicalapps.com

 


Tin khác