Tập huấn, phổ biến và lấy ý kiến một số văn bản về ứng dụng CNTT y tế

(06/12/2017)
Ngày 5/12/2017, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến và lấy ý kiến một số văn bản về ứng dụng CNTT y tế cho cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế và bệnh viện trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

Tham dự buổi tập huấn có TS. Lương Chí Thành, Phó cục trưởng Cục CNTT- Bộ Y tế cùng đại diện các đơn vị Bộ Y tế, Sở Y tế và bệnh viện trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.


Ông Đinh Hải Long, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng KHTC phổ biến văn bản liên quan đến đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đầu tư và xây dựng kế hoạch hoạt động CNTT, đồng thời đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý trong ngành Y tế; Hội nghị sẽ phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đảm bảo cho công tác quản lý ứng dụng CNTT thực thi có hiệu lực, hiệu quả trong thực tế; đồng thời xác định rõ vai trò và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác đầu tư và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe đại diện Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế giới thiệu: Một số vấn đề về quản lý đấu thầu ứng dụng CNTT; Các văn bản liên quan tới cải cách hành chính và sử dụng chữ ký số; Kết quả thực hiện QĐ 3219 về báo cáo mức độ sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT trong công tác y tế; Phổ biến văn bản về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; Lấy ý kiến về xây dựng van bản QPPL.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn là cơ hội tốt giúp các cán bộ CNTT trong ngành Y tế nắm vững những quy định của pháp luật, đồng thời phát huy vai trò phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, đầu tư và xây dựng kế hoạch hoạt động CNTT giữa các đơn vị.

Ban biên tập

Tin khác