An toàn thông tin trong Chính phủ điện tử

(16/12/2017)
Cùng với tiến trình ứng dụng và phát triển CNTT, ATTT đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Đặc biệt, đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, công tác bảo đảm ATTT mang ý nghĩa sống còn.
Qua khảo sát của Hiệp hội ATTT Việt Nam, thời gian vừa qua, có đến 62% các sự cố ATTT xảy ra do lỗi nhận thức và năng lực của con người. Chính vì vậy, để góp phần khắc phục tồn tại này, trong khuôn khổ Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATANTT đến năm 2020 theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của TTgCP, Bộ TT&TT được giao chủ trì thực hiện đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.
Đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, Cục An toàn thông tin và Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp xây dựng, thiết kế thí điểm Khóa đào tạo về An toàn thông tin trong Chính phủ điện tử giành cho các cán, bộ công chức, viên chức phục trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của của các Bộ, cơ quan nganh Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông.
Hình ảnh khóa học
Tiếp theo Khóa đạo tạo đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 29/11 - 01/12/2017, ngày 13/12/2017 tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với Cục Tin học hóa, Công ty đào tạo iPmac tổ chức Khóa đào tạo An toàn thông tin trong Chính phủ điện tử do giảng viên của Cục Tin học hóa và Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp giảng dạy.
Đến dự Khai mạc có ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thành viên BĐH triển khai Đề án 99 và đại diện Cục Tin học hóa cùng 30 các cán, bộ công chức, viên chức phục trách công nghệ thông tin/ an toàn thông tin của của các Bộ, cơ quan nganh Bộ và một số Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Bắc,
Phát biểu Khai mạc khóa học, ông Nguyễn Huy Dũng cũng chia sẻ và mong muốn sẽ nhận được sự thẳng thắn góp ý, trao đổi từ phía học viên cho nội dung Khóa học thí điểm nói trên, nhằm phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện hơn nữa nội dung chương trình của năm 2018 về  an toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử theo hướng xác thực và phù hợp hơn nữa. Nội dung khóa học hướng tới phục vụ trực tiếp rộng rãi cho cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các cấp./.
Theo ais.gov.vn

Tin khác