Trí tuệ nhân tạo dựng được hình ảnh từ nội dung mô tả trong văn bản

Các nhà nghiên cứu Microsoft đã phát triển một công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để người dùng có thể yêu cầu vẽ một con chim màu vàng với đôi cánh màu đen và mỏ ngắn bằng… văn bản.

Đã có các tiêu chí công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 44 của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành cuối tháng 12/2017, quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2018.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành CNTT bắt đầu có hiệu lực

Thông tư về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành CNTT sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 15/2/2018, áp dụng với tất cả viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành 4 hạng: viên chức CNTT các hạng I, II, III, IV với những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cụ thể.

Quy định mới trong sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin & Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư 41 quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5842 về việc “Phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017”.

Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin bắt đầu có hiệu lực

Nhằm theo dõi, phát hiện, cảnh báo sớm, điều tra, thu thập chứng cứ về các nguy cơ, sự cố, dấu hiệu tấn công đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử; kịp thời hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin xảy ra đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.

Cổng TTĐT và DVCTT của cơ quan nhà nước phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 32 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

Đảm bảo ATTT cho TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 27 quy định việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD).

Cần thiết có phương án phòng chống xâm nhập, phần mềm độc hại cho hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên dùng

Thông tư 27 của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2017 đã dành hẳn 1 chương để quy định về các yêu cầu đối với việc đảm bảo an toàn thông tin cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước