Chúc mừng sinh nhật công chức, viên chức có ngày sinh trong tháng 12/2016 (10/12/2016) Trang in Trang in
 
Đồng chí Cục trưởng PGs.Ts. Trần Quý Tường, đ/c Phó Cục trưởng  Ts. Lương Chí Thành, đ/c Phó Cục trưởng Phạm Xuân Viết và đ/c Chủ tịch Công đoàn Đinh Hải Long chụp ảnh cùng các công chức, viên chức



Ảnh: PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Trần Thị Hồng Vân



Ảnh: PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Nguyễn Trường Nam



PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Phạm Thành Đạt



PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Trần Thị Diệu Trinh



PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Lưu Công Thắng


PGs.Ts. Trần Quý Tường tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đ/c Nguyễn Duy Tiến