Trí tuệ nhân tạo dự báo sớm sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết

(13/03/2018)
Thuật toán có thể dự báo chính xác sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết trước khi được nhận diện lâm sàng.

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Critical Care Medicine, các nhà nghiên cứu từ Đại học Emory ở Atlanta đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự báo sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết.

Các nhà nghiên cứu hy vọng thuật toán của họ sẽ phát hiện ra sự khởi phát của nhiễm khuẩn huyết - một nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong – mặc dù vẫn có thể được điều trị bằng kháng sinh. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét tính chính xác của thuật toán chuyên về nhiễm khuẩn huyết trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo sớm sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết.

Dữ liệu được thu thập từ hơn 31.000 lượt nhập viện tại các đơn vị chăm sóc tích cực thuộc bệnh viện đại học Emory cũng như 52.000 bệnh nhân ICU từ cơ sở dữ liệu công cộng. Sau khi loại trừ, dữ liệu về các dấu hiệu quan trọng và hồ sơ y tế điện tử từ 27.000 bệnh nhân đã được sử dụng để đào tạo các thuật toán. Trong thử nghiệm độ chính xác các thuật toán, 42.000 bệnh nhân đã được đánh giá bằng 65 biện pháp để dự báo sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết trong vòng 12, 8, 6 hoặc 4 giờ.

Kết quả cho thấy thuật toán đã đạt được những dự báo ở khoảng từ 0,83 đến 0,85.

Tác giả chính của nghiên cứu, Shamim Nemati, kết luận: "Sử dụng dữ liệu có sẵn tại ICU theo thời gian thực, thuật toán có thể dự báo chính xác sự khởi phát nhiễm khuẩn huyết ở một bệnh nhân ICU 4-12 giờ trước khi được nhận diện trên lâm sàng. Một nghiên cứu tiến cứu để xác định các tiện ích lâm sàng của mô hình dự báo nhiễm khuẩn huyết là cần thiết".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation

 


Tin khác