Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

​​​​​​​Thông tư 54/2017/TT-BYT ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử

​​​​​​​Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

​​​​​​​Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

​​​​​​​Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

​​​​​​​Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ TTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

  • Lượt truy cập: 1315102
  • Đang xem: 816