Tin tức, sự kiện
Theo Cục Quản lý Dược, các cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc có quyền tự do lựa chọn bất kì cơ sở cung cấp phần mềm nào theo nguyên tắc các cơ sở đó phải đáp ứng các quy định về chuẩn dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm đã được Cục này ban hành.
Ứng dụng CNTT
Trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong các thiết bị điện tử như máy tính, TV, điện thoại… hay rất nhiều các thiết bị máy móc khác được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống.
Văn bản mới ban hành
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế để các bộ, cơ quan, địa phương tham khảo ý nghĩa, nội dung, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng chỉ số thành phần.
An toàn thông tin, dữ liệu
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vừa công bố Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (Global Security Index - GCI) 2018.