Tin tức, sự kiện
Ngày 20/9/2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế tại điểm cầu Trung ương Trung tâm Hội nghị quốc tế số 35 Hùng Vương, Hà Nội và 62 điểm cầu tại UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Ứng dụng CNTT
Các nhà nghiên cứu tại trường Y Keck, ĐH Nam Carlifornia đã phát triển “HOUSED BEDS), công cụ đầu tiên được thiết kế đặc biệt để giúp đánh giá tình trạng của những bệnh nhân vô gia cư.
Văn bản mới ban hành
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
An toàn thông tin, dữ liệu
Theo ghi nhận của hệ thống giám sát của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCert, 7.015 cuộc tấn công mạng đã được tổ chức nhắm vào các website của Việt Nam, từ đầu năm 2019.