Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử

 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
1658.3 KB
Tên file:
Dung lượng :
132.5 KB

Tin khác

  • Lượt truy cập: 1794502
  • Đang xem: 909