Hướng dẫn cách ly phòng bệnh COVID-19

  • 25/03/2020
Hướng dẫn cách ly phòng bệnh COVID-19

1. Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh. số 96/KCB-ĐD& KSNK ngày 24/01/2020 về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện, tải văn bản tại đây.

2. Bộ Y tế Cục Quản lý khám chữa bệnh, số 100/KCB-NV ngày 31/01/2020 về Quản lý, điều trị người bệnh viêm đường hô dấp do nCoV,  tải văn bản tại đây.

3. Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược. số 953/QLD-KD ngày 05/02/2020 về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra, tải văn bản tại đây.

4 .Bộ Y tế, Quyết định số 343/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 02 năm 2020 về  việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV),  tải văn bản tại đây

5. Bộ Y tế, Quyết định số 344/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 02 năm 2020 về  việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), tải văn bản tại đây

6. Bộ Y tế, Quyết định số 345/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), tải văn bản tại đây

7. Bộ Y tế, Quyết định số 963/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 03 năm 2020 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID, tải văn bản tại đây


Tin khác

  • Lượt truy cập: 3900981
  • Đang xem: 740