Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và lợi ích

  • 13/07/2020
Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho người dân, có lợi cho ngành y tế, tạo thuận lợi cho thầy thuốc khi hành nghề, là một nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW.

Đối với mỗi người dân

Giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, người dân có thể chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe của mình.

Hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp thông tin sức khỏe của người bệnh cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị người bệnh giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh của mỗi người dân.

Cho phép người dân có thể chia sẻ thông tin điện tử về sức khỏe của mình tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên cả nước. Khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Có thể tra cứu thông tin lịch sử sức khỏe người dân đến khám chữa bệnh khi được phép theo quy định.

Cập nhật thông tin khám bệnh, chữa bệnh vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia sau mỗi đợt điều trị hoặc theo quy chế hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh  của mỗi người dân. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.

Đối với cơ quan quản lý

Cụ thể là đối với Bộ Y tế và các sở y tế thì việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đây là cơ sở dữ liệu về sức khỏe rất lớn (big data) của ngành mà việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin sẽ giúp ngành y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn.

Mặt khác, big data là nền tảng để phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn. Việc quản lý thông tin có nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý xã hội.

Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội

Đối với Bảo hiểm y tế, khi việc chẩn đoán, điều trị bệnh sớm hơn, sẽ làm giảm chi phí KCB BHYT.

Đồng thời, khi thông tin người bệnh thông suốt, việc quản lý chi phí KCB BHYT dễ dàng hơn góp phần hạn chế việc lạm dụng kỹ thuật cao.

Đối với các trường đại học, tổ chức, cá nhân nghiên cứu về y khoa

Là nguồn dữ liệu lớn hỗ trợ tốt trong các nghiên cứu lâm sàng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các công nghệ phân tích dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin y tế như: hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên bằng chứng; tri thức y khoa (medical knowledge-based); giám sát & theo dõi tình hình dịch bệnh; các mô hình dự đoán trong chăm sóc sức khỏe; các mô hình thể hiện mối quan hệ giữa thuốc, gen, bệnh và các thực thể khác; mô hình cảnh báo các nguy cơ,…

Ban biên tập TTĐT


Tin khác

  • Lượt truy cập: 3387400
  • Đang xem: 964