Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 14/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 12.856.364 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 567.914 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 373 người mắc bệnh trong đó 352 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 14/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 13.267.250 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 576.316 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 373 người mắc bệnh trong đó 352 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 13/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 13.065.164 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 572.272 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 372 người mắc bệnh trong đó 350 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (20h00 ngày 12/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 12.873.545 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 568.321 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 372 người mắc bệnh trong đó 350 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h45 ngày 11/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 12.660.825 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 563.655 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 370 người mắc bệnh trong đó 350 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 08/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.940.198 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 545.600 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 345 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 7/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.772.550 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 541.543 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 07/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.731.591 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 540.105 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h00 ngày 6/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.587.655 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 537.383 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h45 ngày 5/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.411.607 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 534.192 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Trang: 1/144, Tổng số tin: 1574
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau» Cuối
  • Lượt truy cập: 3069956
  • Đang xem: 1417