Tài liệu Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy..

​​​​​​​Tài liệu phục vụ Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Đà Nẵng

Triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

​​​​​​​Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, là cơ sở để ứng dụng và phát triển y tế thông minh