Tìm kiếm văn bản

Trang 1 / 5 (92 bản ghi)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next
STT
Tiêu đề văn bản
Xem chi tiết
 
92QĐ 5454/QĐ-BYT: Ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử Xem chi tiết
91QĐ 7672/QĐ-BYT: Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 Xem chi tiết
90Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xem chi tiết
89Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử Xem chi tiết
88Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Xem chi tiết
87Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB Xem chi tiết
86Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa Xem chi tiết
85Quyết định số 6111/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020 Xem chi tiết
84Quyết định số 6110/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn Xem chi tiết
83Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam (.vn) được ưu tiên bảo vệ Xem chi tiết
82QĐ 3025/QĐ-BYT về Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5) Xem chi tiết
81QĐ 3219/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế Xem chi tiết
80Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 Xem chi tiết
79Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng Xem chi tiết
78Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. Xem chi tiết
77Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. Xem chi tiết
76Quyết định 657/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Xem chi tiết
75Chỉ thị 02/CT-BYT năm 2009 về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Xem chi tiết
74Quyết định 80/2014/QĐ-TTg Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Xem chi tiết
73Quyết định 1235/QĐ-BTTTT năm 2014 sửa đổi Quyết định 1601/QĐ-BTTTT công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT do Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông ban hành Xem chi tiết
Trang 1 / 5 (92 bản ghi)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next